Aktuelle Loipen-Info

Unsere Loipen sind ab sofort folgendermaßen gespurt:

                               Lauterdörfle: geschlossen Plan (PDF)
            


Tennisplatz: geschlossen Plan (PDF)
Bürstentäle: geschlossen Plan (PDF)zurück zur Übersicht